solinex

S O L I N E X


Dolnośląskie Centrum Zwalczania Zagrożeń

Sanitarnych i Ochrony przed Szkodnikami


ul. Kwiska 212


54-210 Wrocław

Tel. /0-71/ 351-08-07

Tel. /0-71/ 356-79-59

tel. kom. 0 501-309-146

fax. /0-71/ 356-79-59 wew. 30


e-mail: biuro@pestcontrol.pl


www.pestcontrol.pl

 

Rok założenia: 1989r.


Wdrożony system ISO 9001:2008. 

Solinex istnieje na rynku dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji od 1989 roku. Po ponad 20 latach intensywnego rozwoju, firma jest liderem w sektorze usług DDD na rynku ogólnopolskim, zatrudniając wielu najwyższej klasy specjalistów i obsługując kilkaset klientów na terenie całego kraju. Współpracujemy z instytucjami badawczymi i naukowymi, Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Inspekcją Weterynaryjną oraz Inspekcją Ochrony Roślin w celu doskonalenia i unowocześniania naszych technologii, a przede wszystkim stałego podnoszenia jakości oferowanych usług. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, a naszą rzetelność potwierdza Złoty Certyfikat Rzetelności oraz tytuł Rzetelna Firma Regionu 2011 r. przyznawany przedsiębiorstwom spełniającym najwyższe standardy etyki w biznesie. Z naszej oferty skorzystało już kilka tysięcy firm, przedsiębiorstw i zakładów, które cenią sobie nasze doświadczenie oraz wysoką jakość, profesjonalizm, bezpieczeństwo i skuteczność wykonywanych usług.

Posiadamy wdrożony system jakości ISO 9001:2008.

Zakres usług:
1) Projektujemy, instalujemy i wdrażamy zintegrowane systemy ochrony przed szkodnikami.
2) Prowadzimy działania prewencyjne i zwalczające w zakresie:
• Dezynsekcji (zwalczanie prusaków, pluskiew, pcheł, much, komarów i innych)
• Deratyzacji (zwalczanie gryzoni: szczurów, myszy, kretów, nornic, wypłaszanie kun)
• Dezynfekcji (m.in. dezynfekcja sieci wodnych, dezynfekcja klimatyzacji, dezynfekcja pomieszczeń, po  zalaniu, po zgonie),
• Fumigacji (m.in. gazowanie drewna i wyrobów drewnianych, zboża, gleby),
• Deawestacji i deawionizacji (ochrona obiektów przed ptactwem),
• Odgrzybiania i odpleśniania pomieszczeń
• Odwaniania i dezodoryzacji

 

Obejmujemy kompleksową ochroną przed szkodnikami wiele obiektów:
* zakłady branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz rolników indywidualnych,
* zakłady przemysłowe i usługowe,
* zakłady żywienia zbiorowego,

* placówki służby zdrowia,
* hotele, pensjonaty i in.
* budynki mieszkalne
* obiekty użyteczności publicznej, środki transportu
* placówki oświatowe,

* placówki handlu hurtowego i detalicznego,
* chronimy systemy elektroniczne i telekomunikacyjne.

 

Zapraszamy do współpracy. 

 

solinex1

solinex2 

solinex6

WYKAZ POSIADANYCH CERTYFIKATÓW JAKOŚCIOWYCH - KWALIFIKACJE

 

                  Firma SOLINEX posiada wszelkie uprawnienia, certyfikaty i euro specjalizacje branżowe oraz spełnia następujące wymagania:

Posiada kwalifikacje – uprawnienia wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób wykonujących zabiegi odkażania i zwalczania szkodników w zakładach

HACCP - Zarządzanie jakością we współczesnym przedsiębiorstwie branży spożywczej

GMP/GHP - Dobre Praktyki Produkcyjne i Higieniczne

 

  1. I.               Dyplomy ukończenia studiów:

Nasza kadra to specjaliści posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe, m.in.:

1)     Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej: Instytut Technologii Organicznej- specjalizacja: Środki Ochrony Roślin

2)     Studia podyplomowe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego

3)     Studia na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kierunek: Biologia Stosowana

4)     Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Biotechnologia, specjalizacja: Biotechnologia molekularna i biokataliza

5)     Studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Informatyka

 

II.  Certyfikaty:

1) Certyfikat Eksperta TÜV systemu HACCP

2) Certyfikat Auditora Zewnętrznego TÜV systemu HACCP wg DS 3027 E: 1997/2002

3) „Audity i Systemy Jakości”

4) "Dezynfekcja wody"

5) "DDD w ochronie zdrowia publicznego"

6) "Szkodniki biegające i ich zwalczanie"

7) "Dezynsekcja w placówkach lecznictwa i opieki społecznej"

8) "Program Zwalczania Szkodników", "IPM- Integrowane Zwalczanie Szkodników"

9) "Grzyby w środowisku człowieka i ich zwalczanie"

10) "Aktualne problemy sanitarne w przemyśle żywnościowym- DDD w kontekście zagrożeń sanitarnych"

11) Warsztaty entomologiczne

12) Warsztaty deratyzacyjne

13) Kurs specjalistyczny II stopnia w zakresie dezynfekcji

14) Certyfikaty "Quicphos Seminar"

15) "Ochrona szkółek"

16) "Ochrona obiektów-cukrowni, hurtowni i zakładów cukierniczych przed szkodnikami zgodna z wymogami systemu HACCP"

17) „System HACCP”

18) „Zastosowanie bromku metylu i innych fumigantów do odkażania gleby w szklarniach”

19) „Metody  zamgławiania”

20) "Szkodliwe muchówki i ich zwalczanie", "Ślimaki, ich szkodliwość i zwalczanie"

21) „Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z wymogami systemu HACCP”

22) „Kwarantannowe szkodniki magazynowe”

23) „PEST CONTROL” (Kontrola szkodników)

24) „Biologia i zwalczanie meszek i komarów”

25) „Choroby zakaźne wykorzystywane w bioterroryzmie”

26) „Rola DDD w zapewnieniu bezpiecznej żywności”

27) „Integrowane metody ochrony przechowywanych produktów przed szkodnikami – IPM. Zamienniki bromku metylu”

28) „Ochrona obiektów przed szkodnikami”

29) „Nowoczesne metody ochrony obiektów przed szkodnikami”

30) „Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka”

31) „Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych”

32) „Produkty biobójcze – działanie, toksyczność i zagrożenia”

33) „Dezynsekcja magazynowanych produktów (ziarna zbóż) bez użycia bromku metylu – fumigacja fosforowodorem”

34) „Ochrona obiektów przed szkodnikami magazynowymi bez użycia bromku metylu – IPM, kontaktowe środki ochrony roślin, zamgławianie, ogrzewanie”

35) “Nowoczesne metody zwalczania szkodników o znaczeniu sanitarnym: Standard amerykański NPMA, AIB oraz IFS/BRC”

36) “ Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

37) “Szkolenie dla użytkowników i fumigatorów w zakresie dezynsekcji produktów nietrwałych i niewielkich ilości cennych towarów bez użycia bromku metylu”

38) „Wykonywanie zabiegów deratyzacyjnych, dezynsekcyjnych i dezynfekcyjnych w kanałach ciepłowniczych i wodociągowo-kanalizacyjnych”

39) “Wybrane niechemiczne metody skutecznej ochrony produktów i obiektów przed szkodnikami”

40) “Usługi DDD w aspekcie zagrożeń dla człowieka i otoczenia oraz wymagań norm ISO w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem”

41) “Wszy, pchły, pluskwy, świerzbowce – diagnostyka, chorobotwórczość i zwalczanie”

42) „Systemy jakości w produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności. Regulacje prawne dotyczące biocydów.”

43) „Zwalczanie szkodników magazynowych metodą fumigacji, aerozolowania i wysokich temperatur”

44) „Dezynfekcja wody”

45) „Systemy zabezpieczenia sklepów spożywczych, stołówek i zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami”

46) „Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami”

47) „Pluskwy i obrzeżki-zagrożenie epidemiologiczne oraz zwalczanie”

48) „Nowoczesne metody zwalczania szkodników o znaczeniu sanitarnym, szkodników dokuczliwych i magazynowych”

 

III. Świadectwa specjalizacyjne:

1) Szkolenie z zakresu wykonywania zabiegów dezynsekcji i deratyzacji

2) Kurs podstawowy z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

3) "Szkolenie dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności dla ludzi"

4) "Szkolenie dla osób związanych z wykonywaniem zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno- spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin"

5) "Problemy toksykologiczne w dystrybucji i stosowaniu pestycydów"

6) "Zasady organizowania przetargów", "Szkodniki drewna wyrobionego"

7) "Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP"

8) Problemy dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji w łańcuchu żywnościowym od zwierzęcia do konsumenta, w świetle integracji z Unią Europejską

9) Szkolenie w zakresie biologii, szkodliwości i metod zwalczania myszy domowej (Mus musculus)

10) Szkolenie w zakresie wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin oraz nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi

11) Kurs specjalistyczny II stopnia z zakresu deratyzacji

12) Kurs specjalistyczny II stopnia z zakresu dezynsekcji

13) Kurs specjalistyczny II stopnia z zakresu dezynfekcji

14) Szkolenie na temat stosowania środków wytwarzających fosforowodór

15) Rola i znaczenie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym - „od pola do stołu konsumenta”

16) Profesjonalna ochrona przed ptakami w teorii i praktyce; I i II

17) Dokumentacja systemu HACCP (TÜV) według DS 3027 E: 1997/2002

18) Zwalczanie szkodników sanitarnych w przepisach polskich i Unii Europejskiej

19) Międzynarodowa wymiana doświadczeń  nt. PESTCONTROL w przemyśle spożywczym.

20) „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych”

21) „Ochrona obiektów przed szkodnikami jako niezbędny element dobrej praktyki higienicznej w przemyśle spożywczym”

22) „DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność”

23) „Weterynaryjna Ochrona Zdrowia Konsumenta”

24)  Świadectwo nadające  tytuł  Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

25) „Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków”

26)    „Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz”

27)     „Biocides- the current rules of trade on  the polish market”

28)     „Kurs ochrony budowli i konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną”

29)    “Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym” ; “Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji”

30)    “Mycie i dezynfekcja jako podstawowe elementy dobrej praktyki produkcyjnej”

31)    „Stosowanie Środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy” ; „Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji”

32)    Szkolenie z zakresu „Pierwsza pomoc medyczna oraz zagrożenia występujące podczas zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”

33)    Szkolenie z zakresu „Biologiczne metody zwalczania much (Muscidae)”

IV. Odznaczenia

  • Złota odznaka Pest Control Professional (PCP)

V. Podziękowania

       1)  Za aktywny udział w Konferencji w Krapkowicach

       2) Za wsparcie finansowe Przedszkola „Wesoła Gromadka”

VI. Udział w Konferencjach

1)     Międzynarodowa Konferencja pt, „Europejski dzień bez szkodników”  Bruksela 27-28 listopada 2008

2)     Konferencja Naukowa pt. „Badania fizyko-chemiczne, toksykologiczne i ekotoksykologiczne nowych produktów chemicznych” Pszczyna 17-18 czerwca 2010r.

VII. Złoty  Certyfikat Rzetelności wydany przez Krajowy Rejestr Długów

 

Informujemy, że wykaz ten, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 1993r. poz. 211), stanowi własność handlową, prawną i intelektualną firmy „SOLINEX” Tępienie Szkodników, ul. Kwiska 212, 54-210 Wrocław i wykorzystywanie go w części lub całości i/lub przekazywanie osobom trzecim (prawnym bądź fizycznym) bez wiedzy i zgody właściciela, jest zabronione.