dezynsekcja radek

 

 

KEDAR RYSZARD RADEK

ul. Tołstoja 3a

43-100 Tychy

Tel/fax 32/ 219–10-53

Kom. 501-685-068, 515-073-574

e-mail: biuro@kedar.com.pl

www.kedar.com.pl

 

INFORMACJE O FIRMIE:

 

Firma KEDAR Ryszard Radek istnieje od 1983r. Od tego czasu prowadzimy stałą obserwację i analizę rynku, mając na względzie przedstawienie naszym klientom oferty jak najbardziej aktualnej i rzetelnej. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów , co roku bierzemy udział w licznych szkoleniach i seminariach z zakresu nowych metod i środków dostępnych na polskim rynku. Zakład DDD „Kedar” jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD, które jest członkiem Członek Europejskiej Konfederacji Stowarzyszeń DDD - CEPA w Brukseli. Prowadzimy zabiegi oraz profilaktykę w oparciu o IPM zintegrowane metody zwalczania szkodników., według założeń HACCP (GMP + GHP). Stosujemy skuteczne metody i środki produkcji krajowej i zagranicznej. Preparaty, których używamy posiadają atest Ministra Zdrowia. Posiadamy tytuł Specjalisty Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji  nr 031 wydany przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD. Posiadamy polisę ubezpieczeniową OC Działalności.

OFERTA USŁUG:


-        DEZYNSEKCJA– przeciwko insektom - karaluchom, prusakom, pluskwom, pchłom, mrówkom (również mrówki Faraona), komarom, muchom, i innym owadom biegającym i latającym

-        DERATYZACJA – przeciwko gryzoniom - myszom, szczurom, nornicom, kretom itp. Wykonujemy również obowiązkowe wiosenne i jesienne akcje deratyzacyjne

-        DEZYNFEKCJA – przeciwko wirusom, bakteriom, grzybom, Wykonujemy również dezynfekcje po zmarłym.

-        DEZODORYZACJA – usuwanie przykrych zapachów (np. po wylaniu fakali, w gospodarce odpadami, w noclegowniach itp.)

-        DEAWIONIZACJA – ochrona obiektów przed ptakami (zakładanie zabezpieczeń, wypłaszanie ptactwa)

-        MONITORING OCHRONY PRZED SZKODNIKAMIw sklepach i zakładach przetwórstwa spożywczego, piekarniach, masarniach, restauracjach, pubach, dyskotekach, ośrodkach wczasowych, stołówkach zakładowych, targowiskach, szpitalach, urzędach, kopalniach, szkołach, przedszkolach, ośrodkach sportu i rekreacji i na wielu innych obiektach. Usługa monitoringu DDD wykonywana jest zgodnie z założeniami GMP/GHP systemu HACCP oraz IMP – Integrowanych metod zwalczania szkodników.. 

 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:


Firma KEDAR Ryszard Radek posiada Świadectwo Specjalisty nr 031 w zakresie  Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

 • 1983 r.  - Rozpoczęcie działalności w zakresie Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji – wpis do ewidencji nr 1021
 • 1984 r. – Deratyzacja, Dezynfekcja, Dezynsekcja, Warszawa PZH
 • 2000 r. -  DDD a HACCP, Warszawa PZH
 • 2001 r  - Aktualne problemy sanitarne w przemyśle żywnościowym - DDD w kontekście zagrożeń sanitarnych, Warszawa r. ZHZ Wych. Weter. SGGW
 • 2001 r – Dezynsekcja w placówkach lecznictwa i opieki społeczne, Warszawa PZH
 • 2001 r – Rola zakładów DDD w zagrożeniach epizootycznych – pryszczyca, Warszawa PSP DDD
 • 2002 r - HACCP a deratyzacja. Integrowane metody zwalczania gryzoni. Deratyzacja wyzwania, Warszawa SGGW
 • 2002 r - DDD w ochronie zdrowia publicznego, Warszawa GIW
 • 2002 r - Metody zamgławiania, Skierniewice PSPDDD
 • 2002 r - Stosowanie środków wytwarzających fosforowodór, Myśliborz Delicja Gastoxin
 • 2002 r - Środki ochrony sanitarnej, Warszawa Multitecno S.R.L.
 • 2002 r - Problemy DDD w łańcuchu żywnościowym od zwierzęcia do konsumenta w świetle integracji z Unią Europejską, Warszawa „Higiena”
 • 2003 r - Dezynfekcja II stopnia, Skierniewice PSP DDD
 • 2003 r – Zwalczanie szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym oraz służbie zdrowia w świetle integracji z Unią Europejską, Chorzów PSP DDD
 • 2003 r – Ochrona obiektów cukrowni, hurtowni i zakładów cukierniczych przed szkodnikami zgodna z wymogami HACCP, Wilga Trojszyk
 • 2003 r – Procesy dostosowawcze w zakładach przemysłu miesnego w świetle integracji z UE”, Warszawa Higiena
 • 2004 r –Dezynsekcja II stopnia, Warszawa PSP DDD
 • 2004 r - Rola DDD w zapewnieniu bezpiecznej żywności, Warszawa Inst. Żywności i żywienia
 • 2004 r - Rola i znaczenie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym - od pola do stołu konsumenta, Puławy PIW
 • 2004 r – DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność, Warszawa PSP DDD
 • 2004 r – DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych, Warszawa PSP DDD
 • 2004 r – Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów, Łódź PSP DDD
 • 2005 r – Deratyzacja II stopnia, Warszawa PSP DDD
 • 2005 r – Ochrona obiektów przed szkodnikami, Warszawa Pest Control
 • 2005 r – Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz, Warszawa PSP DDD
 • 2005 r – Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym i metodą fumigacji, Warszawa PSP DDD
 • 2006 r – Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Warszawa PSP DDD
 • 2006 r – Zapobieganie zagrożeniom bioterrorystycznym, Warszawa PSP DDD
 • 2006 r – Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych, Warszawa PSP DDD
 • 2006 r – Ochrona budowli i konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną, Warszawa SGGW
 • 2006 r – Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka, Warszawa PSP DDD
 • 2007 r – Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Warszawa PSP DDD
 • 2007 r – Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, Katowice SNTIiTR
 • 2007 r – Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006 r”, Katowice Elamed
 • 2008 r – Usługi DDD w aspekcie zagrożeń dla człowieka i otoczenia oraz wymagań ISO w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem, Warszawa PSP DDD
 • 2009 r – Praktyczne aspekty zwalczania komarów, meszek i kuczmanów, Warszawa Trojszyk
 • 2009 r – Dezynfekcja wody, Katowice PSP DDD
 • 2010 r – Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami, Warszawa PSP DDD
 • 2010 r – Preparaty i urządzenia w nowoczesnej ochronie przed szkodnikami, Katowice Themar
 • 2010 r – Zwłoki, odpady biologiczne i chemiczne – zagrożenia i procedury postępowania, Warszawa PSP DDD
 • 2011 r – Klasyfikacja, ewidencja i gospodarka odpadami chemicznymi, Warszawa PSP DDD
 • 2011 r –Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji, Ślesin-Tokary Trojszyk
 • 2011 r – Zielone DDD, Osieck Trojszyk
 • 2012 r – Wdrażanie programu zwalczania szkodników w systemie jakości  GHP/HACCP, BRC, IFS, AIB, Warszawa PSP DDD
 • 2012 r – Dezynfekcja po zalaniach i powodzi. Walka z komarami i meszkami., Wrocław PSPDDD

 

 

 

kedar