AUTORYZOWANY ZAKŁAD D.D.D. ŚRODKAMI EKOLOGICZNYMI LUB CHEMICZNYMI

45-720 Opole
ul Koszyka 22/20

tel/fax 77/ 4746 844
kom. 605 225 131

e-mail: dddpar@atol.com.pl

www.deratyzacjaopole.pl

Kwalifikacje zawodowe:

 

Właściciel jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z zakresu zwalczania szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym, z zakresu Systemu HACCP oraz PEST CONTROL.

 

Ponadto posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty, między innymi:

 

 • Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej, w szkołach i przedszkolach;

 • Ptasia grypa i inne choroby zakaźne a działania firm dezynfekcyjnych;

 • Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów;

 • HACCP a deratyzacja. Integrowane metody zwalczania gryzoni. Deratyzacyjne wyzwania.

 • Program zwalczania szkodników. IPM - integrowane zwalczanie szkodników;

 • Grzyby w środowisku człowieka i ich zwalczanie;

 • Problem szkodników w zakładach przemysłu spożywczego, w magazynach i w supermarketach;

 • Szkodliwe muchówki, ich zwalczanie. Ślimaki, ich szkodliwość i zwalczanie;

 • Dezynfekcja wody;

 • Metody zamgławiania;

 • Stosowanie środków wytwarzających fosforowodór;

 • Znajomość biologii, szkodliwości i metod zwalczania myszy domowej;

 • Dobra praktyka produkcyjna (GMP) a zwalczanie szkodników. Procedury zwalczania szkodników. Szkodniki w budynkach inwentarskich i ich zwalczanie.

 • Rola i zwalczanie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym – „od pola do stołu konsumenta”;

 • Gryzonie, szkodliwe ptaki, kret;

 • Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP;

 • Nabywanie i stosowanie środków ochrony roślin zaliczanych do I i II klasy toksyczności dla ludzi;

 • Zwalczanie szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin;

 • Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji;

 • Metody zwalczania organizmów szkodliwych o znaczeniu sanitarnym. Aktualne problemy;

 • Zwalczanie szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym;

 • Systemy zabezpieczenia sklepów spożywczych, stołówek i zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami.

 • Metody zwalczania organizmów szkodliwych o znaczeniu sanitarnym 23-25 maj 2009r.

 • Audity i systemy jakości 8listopad 2011r.

 • Fumigacja 19-21 marzec 2012r.

 

Oferta wykonywanych usług:

 • ochronę przed szkodliwymi organizmami, czyli dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację i dezodoryzację w zakładach produkcyjnych, fermach, gospodarstwach rolnych, hurtowniach, sklepach, restauracjach, klubach, pubach - branży spożywczej; w zakładach produkcyjnych, hurtowniach, szpitalach – branży farmaceutycznej; w żłobkach, przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych, domach studentów, stołówkach - w placówkach oświatowych; w blokach mieszkalnych, domkach jednorodzinnych; w placówkach użyteczności publicznej – policja, straż miejska, wojsko, areszty, więzienia.

 • ochronę budynków przed korozją biologiczną – grzybami, owadami czyli fumigacja, odgrzybianie.

 • zwalczanie szkodników w uprawach rolnych, sadach, szklarniach, parkach, ogrodach, trawnikach, polach golfowych, itp.

 • dezynfekcja, dezodoryzacja miejsc po zmarłych, katastrofach chemicznych, pożarach, powodziach, itp.

 • zwalczanie i zabezpieczenie przed szkodnikami zakładów przetwórczych przemysłu spożywczego, zbożowo-młynarskiego, paszowego, mięsnego, mlecznego, rybnego, owocowo-warzywnego, browarnianego, itp.