scorpions

Firma “SCORPIONS” Specjalistyczny Zakład DDD

Henryk Pawełczyk

41-219 Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 2

 

tel.  (32) 263-17-10

fax. (32) 263 -17-10

tel. kom.  601 49 09 45; 601 49 09 46

e-mail.  scorpions@onet.pl

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

26 lat działalności zawodowej – rok założenia 1986.

 

Ukończone specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu DDD, IPM,HACCP, GMP:

 

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego - 1993 r. Dezynfekcja, Dezynsekcja i Deratyzacja.

 

2. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji:

 

 • 1996 r. - Podstawy z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,

 • 1996 r. - Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a przepisy BHP,

 • 1997 r. - Specjalistyczny II stopnia z zakresu dezynfekcji,

 • 1998 r. - Specjalistyczny II stopnia z zakresu dezynsekcji,

 • 1998 r. - Konferencja naukowo-szkoleniowa „Zasady organizowania przetargów”, „Szkodniki drewna wyrobionego”,

 • 2000 r. - „Biologia, znaczenie epidemiologiczne oraz zwalczanie much”,

 • 2000 r. - „Wdrażanie systemu HACCP z uwzględnieniem zadań DDD”,

 • 2003 r. - „Zwalczanie szkodników sanitarnych w przemyśle spożywczym oraz służbie   zdrowia w świetle integracji z Unią Europejską”,

 • 2004 r. - „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych”,

 • 2004 r. - „DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność”,

 • 2005 r. - „Szkodliwość ptaków i nietoperzy w obiektach”,

 • 2005 r. - Specjalistyczny II stopnia z zakresu deratyzacji,

 • 2005 r. - „Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków”,

 • 2005 r. - Szkolenie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym oraz metodą fumigacji,

 • 2005 r. - „Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz”,

 • 2005 r. - Otrzymany tytuł: SPECJALISTA  w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,

 • 2006 r. - „Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych”,

 • 2006 r. - „Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”,

 • 2007 r. - „Komary, meszki i kuczmany – zagrożenia i zwalczanie”,

 • 2009 r. - „Dezynfekcja wody”,

 • 2010 r. - „Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami”,

 • 2010 r. - „Pierwsza pomoc medyczna oraz zagrożenia występujące podczas zabiegów DDD”,

 • 2010 r. - „Preparaty i urządzenia w nowoczesnej ochronie przed szkodnikami”,

 • 2010 r. - „Pluskwy i obrzeżki – zagrożenie epidemiologiczne oraz zwalczanie”,

 • 2011 r. - „Audity i systemy jakości”.

 

3. Delicia Freyberg GmbH – 1998 r. - Delicia Gastoxin.

 

4. Akademia Medyczna – 1998 r. konferencja szkoleniowa „Problemy toksykologiczne w dystrybucji i stosowaniu pestycydów”.

 

5. Państwowy Instytut Weterynaryjny / PSP DDD – 1999 r. „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP”.

 

6. „Apestpol” – 2000 r. Instruktaż stanowiskowy oraz ogólny w zakresie BHP.

 

7. Sane Chem Sp. Z o.o.  – 2000 r.  „Mycie i dezynfekcja w przemyśle mięsnym”.

 

8. Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.– 2001 r. „Szkolenie stosowania preparatów produkowanych przez Dow AgroSciences”.

 

9. „Trojszyk” Konsultacje Entomologiczne, prof. dr hab. S. Ignatowicz:

 

 • 2001 r. „Program Zwalczania Szkodników”,  „IPM – Integrowane Zwalczanie Szkodników”,    

 • 2001 r. „Szkodniki biegające i ich zwalczanie”.

   

10. Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego. Katedra Entomologii Stosowanej  - 2002 r. „ HACCP a Deratyzacja”, „Integrowane metody zwalczania gryzoni”, Deratyzacyjne wyzwania”.

 

11. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

  2-semestralne Studium - Zwalczanie Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym – 2003 r.

  1-semestralne Studium - Specjalista systemu HACCP – 2004 r.

 

12. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. :

 

 • 2003 r. - certyfikat – PEST CONTROL,

 • 2003 r. - certyfikat – System HACCP,

 • 2003 r. „Zwalczanie szkodników sanitarnych w przepisach polskich i Unii Europejskiej”,

 • 2003 r. „Międzynarodowa wymiana doświadczeń nt. Pest Control w przemyśle spożywczym”,

 • 2004 r. - certyfikat – Pełnomocnik Systemu HACCP.

   

13. Sekcja Epizootiologiczna i Immunologiczna PTNW / Katedra Epizootiologii z Kliniką Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie – 2003 r. ”Choroby zakaźne                                                                                                      wykorzystywane w bioterroryźmie”.

 

14. Pest-control.eu – „Ochrona obiektów przed szkodnikami – 2005 r.

 

Zakład posiada ubezpieczenie OC ( kontraktowe, deliktowe,  zanieczyszczanie środowiska ).

Mamy podpisaną umowę  o utylizację odpadów.

Dysponujemy referencjami różnych firm i zakładów.

 

 

Oferta wykonywanych usług:

 

- zwalczanie szkodników sanitarnych i magazynowych,

- zabezpieczanie obiektów przed szkodnikami,

- opieka sanitarna i kontrola (monitoring) firm, prowadzenie pełnej dokumentacji,

- dezynsekcja i deratyzacja obiektów służby zdrowie, hurtowni, marketów, piekarni, sklepów, szkół, mieszkań, hoteli itp.,

- likwidacja gniazd os, szerszeni i komarów,

- mycie i dezynfekcja zsypów,

- desykacja – niszczenie chwastów na płytkach boisk itp.,

- opracowywanie programów IPM.