O PSPDDiD - Historia

Obserwując sytuacje sanitarną w kraju okazało się, że zabiegami DDD zajmuje się w Polsce kilkaset osób i każdy musi radzić sobie sam, zdobywając fachową literaturę oraz wiadomości o środkach i aparatach a co najważniejsze być na tyle skutecznym aby być lepszym od innych. W celu pomocy tym ludziom grupa zapaleńców powołała Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji (zarejestrowane w Sądzie 25.05.1994), a zebranie ogólne w dniu 25.01.1995 pozwoliło zarejestrować 114 członków tego Stowarzyszenia oraz 3 członków wspierających. (cyt. mgr biol. Hanna Bielik - Biuletyn PSP DDD nr 1 - Warszawa maj 1995)

Potem co dwa lata spotykaliśmy się na Walnych Zebraniach wybierając Zarząd Stowarzyszenia. Obecnie trwa piąta kadencja. W minionych latach Stowarzyszenie zorganizowało wiele szkoleń, kursów, sympozjów. Odbyło się wiele spotkań organizowanych w różnych regionach Polski. Stworzono własny wydawany do dzisiaj Biuletyn. Pozwoliło to nie tylko podnosić naszą wiedzę i kwalifikacje, ale również integrowało Członków. Od kilku lat zaczęły w kraju powstawać Koła Terenowe. Obecnie jest ich dziewięć. Większość Członków Stowarzyszenia należy do struktur terenowych.

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji zostało zarejestrowane

w 1994 r. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się na początku 1995 r.

Główne cele statutowe Stowarzyszenia to:

– doskonalenie zawodowe członków PSPDDiD i zdobywanie informacji o nowych technologiach.

– promowanie działalności członków Stowarzyszenia i podnoszenie rangi zawodu.

– współpraca z urzędami państwowymi i placówkami naukowymi.

Do tych, z którymi Stowarzyszenie współpracuje najbliżej, należą: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Główny Inspektorat Weteterynarii, Główny Inspektorat Sanitarny, Państwowy Zakład Higieny, Państwowy

Instytut Weteterynarii, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Główny Inspektorat Ochrony Roślin

i Stołeczny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Szkoła Główna

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet

Wrocławski, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytut Chemii Organicznej PAN w

Pszczynie.

Wizytówką Stowarzyszenia jest Biuletyn PSPDDD. Pierwszy numer ukazał się w maju 1995 r. Dotychczas

ukazało się 64 numerów. Stanowi on nieocenione źródło wiedzy dla osób parających się usługami ddd

oraz tych wszystkich, którzy w jakiś sposób związani są z tymi zagadnieniami. Biuletyn cieszy się dużym

zainteresowaniem wśród coraz szerszych kręgów odbiorców. W 2010 r. PSPDDD wydało unikatowy album

pt.: „Atlas Owadów- Szkodników Żywności” autorstwa prof. Jana Nawrota i mgr Tomasza Klejdysza.

Bardzo ważnym fragmentem działalności Stowarzyszenia, będącym realizacją celów statutowych, jest

działalność szkoleniowa. Stowarzyszenie organizuje kursy podstawowe, kursy II0 z dezynfekcji, dezynsekcji

i deratyzacji, szkolenia poświęcone szkodnikom kwarantannowym i szkodnikom drewna wyrobionego,

cały szereg szkoleń dotyczących roli usług ddd w systemach jakościowych w przemyśle spożywczym, międzynarodowym

standardom, konferencję na temat zagrożenia pryszczycą, na temat zagrożeń bioterrorystycznych,

wreszcie prowadzimy z upoważnienia WIOR szkolenia dla osób wykonujących usługi preparatami

zaliczanymi do szkodliwych i bardzo szkodliwych. I inne szkolenia na temat: ratownictwo medyczne,

zwłoki i odpady biologiczne, ochrony przed ptakami, komary, pluskwy i obrzeżki.

Coraz częściej organizujemy szkolenia na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Stowarzyszenie przyznaje osobom (spełniającym wymagania regulaminowe) najaktywniej uczestniczącym

w szkoleniach i posiadającym odpowiednie staż zawodowy tytuł specjalisty ddd. Obecnie tytuł specjalisty

posiada 60 członków Stowarzyszenia.

Bardzo ważną rzeczą dla życia Stowarzyszenia jest aktywność jak największej liczby członków. Cel ten jest

osiągany przez pracę 8 kół terenowych w zakresie szkoleń i organizacji popularnych imprez integracyjnych.

Koła Terenowe:

Koło Centrum, Koło Kujawy, Koło Południe, Koło Północ, Koło Północny-Wschód, Koło Wielkopolska, Koło Wschód, Koło Zachód.