O PSPDDiD - Cele

PSPDDiD postawiło przed sobą szereg zadań mających prowadzić do stałego podnoszenia świadczonych usług przez członków Stowarzyszenia, a co za tym idzie do podniesienia rangi tego wymagającego wszechstronnej wiedzy zawodu. Dlatego wśród zadań statutowych zapisano m.in.: Doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia Promowanie działalności członków Stowarzyszenia Współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi Podnoszenie rangi zawodowej członków Stowarzyszenia

W celu realizacji statutowych zadań Stowarzyszenie prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową.
Organizowane są kursy wprowadzające w tajniki szeroko rozumianej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji:

  • Podstawowe - obejmuje ogólne wiadomości z zakresu ddd dla osób początkujących

  • Drugiego stopnia - poświęcone jednemu z trzech "d" dla osób pragnących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę 

  • Tematyczne - dla osób zainteresowanych wiedzą bardziej specjalistyczną 

  • Kursy z upoważnienia WIOR / Wojewódzki inspektorat Ochrony Roślin / - dla osób wykonujących usługi środkami I i II klasy toksyczności 

  • Sympozja - poświęcone węższym tematom 

PSP DDD może poszczycić się pozyskaniem do prowadzenia zajęć na swoich szkoleniach wybitnych naukowców, najlepszych spośród, praktyków oraz przedstawicieli urzędów i instytucji państwowych ściśle związanych z branżą. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Stowarzyszenia jest wydawanie Biuletynu PSP DDD. Istnieje on od 1995 roku, obecnie wydawany jako kwartalnik.

Dzięki szerokiej palecie podejmowanych tematów oraz wysokiemu poziomowi merytorycznemu cieszy się on dużym uznaniem zarówno wśród wykonawców usług jak i służb sanitarnych. Coraz częściej też powołują się na niego, jako materiał źródłowy, wykładowcy i prelegenci na szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.