marmat

 

MARMAT Zakład Specjalistyczny

Dezynsekcji, Dezynfekcji, Deratyzacji

 

Marian Matusiak

 

99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3

 

tel. 24/ 254-29-55, 254-74-75  fax 254-50-07

 

tel. kom.0 601 9819 38 

 

e-mail: marmat@tlen.pl

 

www.marmatddd.pl


 

Szanowni Państwo!

 

Działamy  od 1989

Nasze duże doświadczenie  oraz odpowiednia wiedza  skłania nas do zaoferowania naszych usług

Ceniąc Państwa fachowość w dbaniu o dobro Waszej firmy, pragniemy przedstawić naszą ofertę. Działając mamy na celu: maksymalne obniżenie strat ekonomicznych spowodowanych występowaniem szkodników sanitarnych oraz utrzymaniem na należytym poziomie stanu sanitarno-higienicznego obiektów. Dążymy, aby działania te nie były zabiegami wykonywanymi doraźnie, czy jednorazowo, ale chcemy wspólnie z Państwem tworzyć kompleksowe programy zgodne z systemami jakości AIB, BRC, IFS, HACCP, GMP, GHP,EUROGAP, w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników sanitarnych i zbóż.

 

Dokonujemy tego stosując preparaty:

wysokiej jakości

nowoczesne i skuteczne

posiadające atesty i rejestracje

ulegające biodegradacji 

Kompleksowe usługi wykonujemy w:

zakładach przetwórstwa spożywczego

zakładach zbiorowego żywienia

szpitalach, ośrodkach zdrowia, sanatoriach

domach pomocy i opieki społecznej

obiektach mieszkalnych i biurowych

urzędach i bankach

szkołach, przedszkolach i żłobkach

ośrodkach wypoczynkowo-wczasowych, hotelach

magazynach i składach

obiektach rolniczych i ogrodniczych

Opracowujemy kompleksowe programy zwalczania szkodników  oraz całą dokumentacje

Dezynfekcja

Niszczymy: bakterie, spory, wirusy, grzyby znajdujące się w urządzeniach i pomieszczeniach przemysłu spożywczego oraz w pomieszczeniach szpitalnych i sanitarnych. Ma to znaczny wpływ na utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny.

Dezynsekcja

Zwalczamy szkodniki sanitarne: przenoszące i stanowiące rezerwuar czynników chorobotwórczych, szkodniki powodujące straty materialne w obiektach przez nie atakowanych. Szkodniki domowe: prusaki, karaluchy, muchy, komary, meszki, pchły, pluskwy, rybiki, mrówki faraona.

Szkodniki magazynowe: wołek zbożowy, trojszyk, rozkruszek, mklik mączny.

Deratyzacja

Wykorzystując naszą wiedzę na temat psychiki i biologii gryzoni popartą wnikliwymi badaniami naukowymi stosujemy: nowe technologie profilaktyki i zwalczania szkodliwych gryzoni, nowe generacje trutek. Zwalczamy: szczury, myszy, norniki, karczowniki, nornice, krety.

Ozonowanie

Ozon, czasami nazywany aktywowanym tlenem, o3, zawiera trzy atomy tlenu a nie dwa, jak tlen, którym oddychamy, na co dzień. Ozon jest drugim, co do siły sterylizatorem znanym człowiekowi, jest w stanie niszczyć bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy. Mimo tego, że ozon działa bardzo silnie powszechnie stosowany jest do usuwania zanieczyszczeń chemicznych, w dezynfekcji i deodoryzacji

 

Nasza zasada działania to:

• najwyższa skuteczność usług • bezpieczeństwo • najniższe koszty

 

DLA STAŁYCH KLIENTÓW STOSUJEMY:

• wydłużony termin płatności, upusty cenowe

• możliwość rozliczeń na zasadzie ryczałtu

• 10% bonifikaty w przypadku zawarcia umów

• gwarancje na w/w usługi

 

ZAKŁAD POSIADA WDROŻONY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

ZAKŁAD UBEZPIECZONY Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POLISA  OC

 

 

Kwalifikacje firmy DDD.


Wykaz kwalifikacji zawodowych .

 

Ukończenie Pomaturalnego Studium

„Zwalczania Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

UW-M Olsztyn 2004 r.

 • ŚWIADECTWO nr 85 – Kurs podstawowy z zakresu Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji PSPDDD Warszawa 1996 r.
 • ŚWIADECTWO nr 193 – Wykonywanie zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin P.Z.Sz. Ż „AGROPEST” w Łodzi  1997 r.
 • ŚWIADECTWO nr 171 – dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności dla ludzi P.Z.Sz. Ż „AGROPEST” w Łodzi  1997 r.
 • ŚWIADECTWO ukończenia kursu  Bezpieczne stosowania preparatu DELICJA GASTOXIN DELICJA FRYBERG GmbH – MYŚLIBÓRZ 1998 r.
 • ZAŚWIADCZENIE uczestnictwa w Konferencji naukowo-szkoleniowej – tematy: 1.Zasady organizowania przetargów. 2. szkodniki drewna wyrobionego  PSPDDD Warszawa 1998 r.
 • ZAŚWIADCZENIE nr 49/99 - ukończenia kursu „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP Państwowy  Instytut Weterynarji – Puławy 1999 r.
 • CERTYFIKAT nr 33 -  ukończenia kursu II stopnia z zakresu dezynfekcji PSPDDD Warszawa 2000 r.
 • ŚWIADECTWO nr 35 ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynsekcji PSPDDD Warszawa 1998 r.
 • CERTYFIKAT ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu deratyzacji PSPDDD Warszawa 2003 r.
 • CERTYFIKAT nr 32 – ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie Biologii, znaczenia epidemiologicznego  oraz zwalczanie stawonogów krwiopijnych PSPDDD Lublin 2000 r.
 • CERTYFIKAT nr 33  - ukończeni szkolenia w zakresie Wdrażanie systemu HACCP  z uwzględnieniem zagadnień DDD PSPDDD – SGGW  Warszawa  2000 r.
 • CERTYFIKAT nr 20 – ukończenia szkolenia w zakresie Biologii, znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania much  PSPDDD Warszawa 2000 r.
 • CERTYFIKAT – Warsztaty Deratyzacyjne – program szkolenia: Zwalczanie gryzoni, Szkodliwe ptaki,  krety  SGGW  Warszawa 2000 r.
 • CERTYFIKAT nr 16 – uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie: Biologii i zwalczania myszy polnej, domowej, kretów  i karczowników, SGGW  Warszawa 2000 r.
 • CERTYFIKAT nr 24 – uczestnictwa w sympozjum na temat : Rola zakładów DDD w zagrożeniach epizodycznych – pryszczyca , SGGW Warszawa 2001r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w konferencji szkoleniowej: Aktualne problemy sanitarne w przemyśle żywnościowym– DDD w kontekście zagrożeń sanitarnych, PZH Warszawa 2000 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w warsztatach: Problem szkodników w zakładach przemysłu spożywczego, w  magazynach i w supermarketach , SGGW  Warszawa 2001r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w warsztatach entomologicznych: Szkodniki biegające i ich zwalczanie, SGGW  Warszawa 2001 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w warsztatach deratyzacyjnych : HACCP a Deratyzacja ,Integrowane metody zwalczania gryzoni , Deratyzacyjne wyzwania  SSGW Warszawa 2002 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w warsztatach: Program zwalczania szkodników IPM- Integrowane zwalczanie szkodników SSGW Warszawa 2002 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w warsztatach Dezynsekcji i Deratyzacji – Dobra Praktyka Produkcyjna GMP Procedury zwalczania szkodników SSGW Warszawa 2002 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Dezynfekcja wody  PSPDDD Lublin 2002 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Metody zamgławiania PSPDDD Skierniewice 2002 r.
 • ŚWIADECTWO nr 30 ukończenia szkolenia w zakresie: Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin na podstawie art.26 ust.1 , art.35 ust.2
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Aktualne problemy DDD – TACCP...nie HACCP SSGW Warszawa 2002 r.

 

 • ZAŚWIADCZENIE  uczestnictwa w seminarium LRQA :Zarządzanie  Jakością, oraz Bezpieczeństwo i Higiena w Przemyśle Spożywczym. LRQA Poznań  2002 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w seminarium: Kwarantannowe szkodniki magazynowe Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Toruń 2003 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu Integrowane metody zwalczania szkodników sanitarnych IPM – wymóg systemu jakości HACCP SSGW Warszawa Wilga 2003 r.
 • ZAŚWIADCZENIE  uczestnictwa w szkoleniu Proekologiczne metody ochrony kasztanowców Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa  Skierniewice 2003 r.
 • DYPLOM uczestnictwa w konferencji naukowej: Choroby zakaźne wykorzystywane w bioterroryźmie      Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M  Olsztyn 2003 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w seminarium: Biologia i zwalczanie meszek i komarów      PSPDDD Łódz 2004 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP. Dezynfekcja w zakładach przemysłu spożywczego oraz budynkach inwentarskich. Grupa Polskich Firm DDD VENTURIA  Włocławek 2004 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w sympozium: Wymogi sanitarne w przemyśle paszowym z uwzględnieniem  dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji PSPDDD Zakłady SANO, Sękowo 2004 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w Warsztatach szkoleniowych: Integrowane metody ochrony przechowywanych produktów przed szkodnikami – IPM Zamienniki bromku metylu TROISZYK Borki 2004 r.
 • ŚWIADECTWO uczestnictwa w seminarium: DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność PSPDDD Warszawa 2004
 • ŚWIADECTWO  uczestnictwa w konferencji: Rola i znaczenie DDD w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym-„od pola do stołu konsumenta”   PIW Puławy  2004r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w konferencji: Zwalczanie szkodnikow sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską     PSPDDD Warszawa 2004 r.
 • CERTYFIKAT  TÜV Akademia Polska Nr AZJ/2004-III-C00534  SYSTEM HACCP UW-M Olsztyn 2004 r.
 • CERTYFIKAT  TÜV Akademia Polska Nr AZJ/2004-V-C00663   PEST CONTROL UW-M Olsztyn 2004 r.
 • CERTYFIKAT Ukończenia Pomaturalnego Studium „Zwalczania Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym” Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M Olsztyn 2004 r.
 • ŚWIADECTWO uczestnictwa w seminarium „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych” PSPDDD Warszawa 2004 r. 
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej  w produkcji i obrocie żywności oraz pasz.  PSPDDD Warszawa 2005 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w Szkole letniej DDD: Nowoczesne metody ochrony przed szkodnikami TROISZYK Borki 2005 r.
 • ŚWIADECTWO uczestnictwa w szkoleniu: Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków  PSPDDD Warszawa 2005 r.
 • ŚWIADECTWO uczestnictwa w szkoleniu „Szkodliwość ptaków i nietoperzy w obiektach” PSPDDD Warszawa 2005 r.
 •  ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH nr 019 nadania tytułu  SPECJALISTY zakresie DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI Warszawa 2005 r
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych PSPDDD Warszawa 2006 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Dla użytkowników i fumigantów w zakresie dezynsekcji nietrwałych i niewielkich ilości cennych towarów bez  użycia bromku metylu Krajowy Zespół ds. koordynacji projektu GEF. BM Seminar Ożarów 2006
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Dla użytkowników i fumigantów w zakresie ochrony obiektów prze szkodnikami magazynowymi IPM, zamgławianie, ogrzewanie Krajowy Zespół ds. koordynacji projektu GEF. BM Seminar Ożarów 2006
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Nowoczesne metody zwalczania szkodników a standardy BRS/IFS
 • ZAŚWIADCZENIE nr. 20/S 2007 uczestnictwa w szkoleniu: Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji PSPDDD Szczecin 2007 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w konferencji szkoleniowej: Zabiegi DDD w profilaktyce i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt UW-M Olsztyn 2007 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Dla użytkowników i fumigantów w zakresie ochrony obiektów prze szkodnikami magazynowymi IPM zamgławianie, ogrzewanie Krajowy Zespół ds. koordynacji projektu GEF. BM Seminar Warszawa - Dębe 2006 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Dla użytkowników i fumigantów w zakresie dezynsekcji produktów nietrwałych i niewielkich ilości cennych towarów  Krajowy Zespół ds. koordynacji projektu GEF. BM Seminar Ożarów 2006 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: EUREPGAP – Produkcja pierwotna ISO 22000 Fundacja Benibnus Włocławek 2007 r.
 • Krakowski Instytut Jakości Nr.rej. 084/PJ/HACCP/03/2007/13 Pełnomocnik ds. HACCP Kraków 2007
 • Krakowski Instytut Jakości Nr.rej. 168/AW/06/2007/12  Auditor wewnętrzny Kraków 2007
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Nowoczesne metody zwalczania szkodników a standardy BRC/IFS Stowarzyszenie VENTURIA  Włocławek 2007 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Ochrona obiektów zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z zasadami IPM, GHP/GMP, HACCP, IFS/BRC, AIB Stowarzyszenie VENTURIA  Włocławek 2008 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Zwalczanie organizmów szkodliwych zgodnie ze standartami AIB, IFS, i BRC (najnowsze wersie)     Stowarzyszenie VENTURIA  Włocławek 2009 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy (BRC, IFS, AIB) ochrony obiektów przed szkodnikami    PSPDDD Warszawa 2010 r..
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Biologiczne metody zwalczania much   DEZ DER Oblasówka 2010r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu z zakresu: Zwłoki, odpady biologiczne i chemiczne- zagrożenia i procedury postępowania PSPDDD Warszawa 2010 r..
 • ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH nr 019 nadania tytułu  SPECJALISTY w zakresie DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI Warszawa 2005 r. wznowienie 2010 r.
 • CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu: Zabezpieczenie zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodnie ze standartami BRC/IFS,  GMP/GHP zasady funkcjonowania w przemyśle spożywczym  Stowarzyszenie VENTURIA  Włocławek 2011r.