DEZ-DER Krzysztof Karpiński

 

08-412 Borowie

 

Łopacianka 62

 

tel. 25 685 01 01

 

fax.  25 685 01 03

 

tel. kom. 602 276 276

 

info linia 801 DEZ DER

 

e-mail: dezder@dezder.pl

 

www.dezder.pl  

 

www.dezynsekcja.com.pl

 

www.eddd.pl

 

 face

 

Kwalifikacje zawodowe

 
  1. 16.02.1996 Kurs podstawowy z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

  2. 29.10.1998 Kurs II stopnia z zakresu dezynsekcji

  3. 08.12.1998 Dezynsekcja w obiektach lecznictwa

  4. 26.10.1999 Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP

  5. 10.04.2000 Biologia, znaczenie epidemiologiczne oraz zwalczanie stawonogów krwiopijnych

  6. 15.12.2000 Biologia, zwalczanie norników, myszy polnej, domowej, kretów i karczowników

  7. 26.05.2000 DDD a HACCP

  8. 06.03.2003 Proekologiczne metody ochrony kasztanowców

  9. 10.09.2003 Choroby zakaźne wykorzystywane w bioterroryzmie

  10. Wdrażania systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD

  11. 25.06.2001Stosowanie preparatów produkowanych przez Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

  12. 23.09.2001 Osoby związane z konfekcjonowaniem i obrotem środkami ochrony roślin

  13. 18.10.2001 Nabywanie i stosowanie środków ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności dla ludzi

  14. 09.11.2001 Program zwalczania szkodników IPM - Integrowane Zwalczanie Szkodników

  15. 12.12.2001 Szkodniki biegające i ich zwalczanie

  16. 05.06.2002 Metody zamgławiania

  17. 22.06.2002 Warsztaty dezynsekcja i deratyzacja

  18. 23.10.2002 Aktualne problemy DDD

  19. 27.11.2002 Warsztaty dezynfekcyjne

  20. 22.01.2003 Integrowane metody zwalczania szkodników sanitarnych (IPM) jako wymóg systemu jakości HACCP

  21. 01.03.2003 Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z wymogami systemu HACCP

  22. 01.04.2003 Zwalczanie szkodników sanitarnych w przepisach polskich i Unii Europejskiej

  23. 01.10.2003 Szkolenie II stopnia z zakresu: Dezynfekcja

  24. 05.11.2003 Międzynarodowa wymiana doświadczeń nt. Pest Control w przemyśle spożywczym

  25. 20.02.2004 Rola i znaczenie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym - „od pola do stołu konsumenta”

  26. 26.02.2004 Zwalczanie szkodników sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską

  27. 15.04.2004 Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów

  28. 16.06.2004 GMP/GHP a dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w obiektach produkcji pierwotnej

  29. 22.09.2004 Integrowane metody ochrony obiektów służby zdrowia i sanatoryjnych przed szkodnikami-IPM

  30. 08.12.2004 DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność

  31. 16.02.2005 Zwalczanie szkodników w budynkach mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej, w szkołach i przedszkolach

  32. 09.03.2005 Podstawy systemu HACCP jego dokumentacja i zadania firmy DDD zabezpieczającej przed szkodnikami obiekty zakładu produkującego żywność

  33. 08.06.2005 Nowoczesne metody ochrony obiektów przed szkodnikami

  34. 26.10.2005 Podstawy współczesnej dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Programy zabezpieczania obiektów przed szkodnikami i ich dokumentacja

  35. 09.11.2005 Tytuł: Specjalista w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

  36. 23.11.2005 Ochrona zakładu przemysłu spożywczego i obiektów handlowych przed ptakami i gryzoniami zgodna z Dobrą Praktyką Higieniczną i założeniami sysytemu HACCP

  37. 07.12.2005 Zwalczanie szkodników w magazynach, piekarniach i cukierniach zgodnie z zasadami IPM, GHP i HACCP. Rozpoznawanie szkodników magazynowych i sanitarnych

  38. 25.01.2006 Środki dezynsekcyjne i deratyzacyjne dopuszczone do stosowania w przetwórstwie spożywczym

  39. 05.03.2006 Wykonywanie zabiegów odkażania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych

  40. 31.05.2006 Współczesne problemy dezynsekcji i deratyzacji, nowoczesne metody zwalczania szkodników sanitarnych i magazynowych

  41. 24.10.2007 Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

  42. 08.10.2008 Ochrona obiektów inwentarskich przed organizmami szkodliwymi zgodna z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej

  43. 06.12.2008 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży DDiD poprzez podniesienie standardów usług i kompetencji pracowników

  44. 10.03.2010 Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji

  45. 30.03.2010 DDD and ZUPP ’10

  46. 09.06.2011 Meeting on cultural heritage pests, Italy

  47. 26.10.2011 Ekologiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych

   Zakład posiada ubezpieczenie OC

 

szczur www.eddd.pl

Pełna oferta usług firmy Dez-Der :

 

- dezynsekcja - zwalczanie szkodliwych owadów takich jak: muchy, komary, meszki, pchły, karaluchy,  prusaki, wołki, trojszyki itd. ze względów sanitarnych i gospodarczych (oprysk grubokroplisty, zamgławianie termiczne, zamgławianie na zimno ULV, opylanie, pułapki lepowe, lampy owadobójcze, pułapki feromonowe) 

 

- dezynfekcja – niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakażeniu. (oprysk grubokroplisty, zamgławianie na gorąco, zamgławianie na zimno ULV, generator ozonu)

 

- deratyzacja - zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy

(karmniki deratyzacyjne, chwytacze gryzoni, lepy)

 

-dezodoryzacja - usuwanie wszelkich przykrych zapachów między innymi, po pożarze, zmarłym, kanalizacyjne, rozkładających się nieczystości organicznych (zamgławianie na zimno ULV, oprysk grubokroplisty, generator ozonu)

 

- zabezpieczenie obiektów przed ptakami (siatki ochronne, kolce, system linek stalowych, współpracujemy również z sokolnikami na terenie województwa Mazowieckiego)

 

- lustracja zerowa – wskazanie kierunków przystosowania zakładu

- analiza Zagrożeń  i Krytycznych Punktów Kontroli

- fachowe doradztwo techniczne i monitoring w zakresie oferowanych usług

 

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i możliwość współpracy z największymi koncernami branży spożywczej oraz znajomość najnowszych technologii są naszymi podstawowymi atutami.