felis higiena sanitarna

 "FELIS" s.c. - Higiena Sanitarna

 

ul. Włościańska 6B/38


01-710 Warszawa

 

tel. 22 663 63 40


fax. 22 827 47 01

 

tel. kom. 602 632 091 ; 501 124 248

 

e-mail: felis@felis.pl

 

www.felis.com.pl

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu DDD - 1988r, organizator ZDZ w Warszawie,
 • zaświadczenie nr 330/592/88 ukończenia szkolenia BHP dla właścicieli zakładów rzemieślniczych, Cech Rzemiosł Różnych w Warszawie,
 • świadectwo nr 189 - kurs podstawowy DDD - 1998r, organizator PSPDDiD,
 • zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji naukowo-szkoleniowej na temat "Szkodniki drewna wyrobionego" 1998 r, Warszawa, PSPDDD
 • zaświadczenie nr 34 ukończenia kursu "Dezynfekcja, Dezynsekcja i Deratyzacja a HACCP", 25-26.10.1999 r., Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy, 
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej "Dezynsekcja - skuteczna i bezpieczna" - Warszawa 1999r , Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Państwowego Zakładu Higieny, 
 • świadectwo nr 366 - szkolenie dotyczące wykonywania zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin ukończony w P.Z.SZ.Ż. "AGROPEST" - Łódź 2000 r.,
 • świadectwo nr 388 szkolenia PIOR i zezwolenie na zakup i posługiwanie się truciznami I i II klasy toksyczności dla ludzi w myśl ustawy z 12.07.1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. nr 90 z dnia 08.08.1995 r., poz. 446), ukończony w P.Z.SZ.Ż. "AGROPEST" - Łódź 2000 r.,
 • certyfikat nr 21- kurs specjalistyczny II stopnia z zakresu dezynfekcji -2000 r, Warszawa, PSPDDD,
 • certyfikat nr 10 uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie biologii, znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania much, PSPDDiD - Warszawa 2000r, 
 • certyfikat nr 25 uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie biologii, znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania stawonogów krwiopijnych,.2000 r., Lublin, PSPDDD 
 • certyfikat uczestnictwa w seminarium poświęconym stosowaniu preparatów fosforowodorowych United Phosphorous Limited - "Qickphos Seminar" - 22.03.2001 r. w Koninie, 
 • certyfikat uczestnictwa w "Warsztatach deratyzacyjnych", Wycześniak, 26-28.03.2001 r., organizator prof. dr hab Stanisław Ignatowicz ,
 • certyfikat uczestnictwa w seminarium "Grzyby w środowisku człowieka i ich zwalczanie", Warszawa - 06.06.2001 r. organizator Themar,
 • certyfikat ukończenia szkolenia stosowania preparatów produkowanych przez Dow AgroSciences, 25.06.2001 r.,
 • certyfikat uczestnictwa w warsztatach na temat "Program Zwalczania Szkodników" (zgodny z systemem jakości AIB i HACCP), "IPM - Integrowane Zwalczanie Szkodników", Wycześniak, 07-09.11.2001 r , organizator prof. dr hab Stanisław Ignatowicz,
 • certyfikat nr 7 ukończenia specjalistycznego szkolenia na temat "Dezynfekcja wody" 15.04. 2002r. Lublin, PSP DDD,
 • certyfikat nr 5 ukończenia specjalistycznego szkolenia na temat "Metody zamgławiania" dla potrzeb dezynsekcji i dezynfekcji. 5.06.2002r. Skierniewice, PSP DDD,
 • zaświadczenie uczestnictwa w specjalistycznym seminarium na temat stosowania środków wytwarzających fosforowodór zorganizowanym przez Delicia GASTOXIN der Fa. Delitcia Freyberg GmbH Delitzstch Niemcy. 17.06 -19.06.2002 r. Myślibórz, nr. 4/6/2002 - PSP DDD.
 • certyfikat Nr 119, specjalistyczne szkolenie na temat: "HACCP a Dezynsekcja i deratyzacja" 16.11.2002r. Wilga, PSP DDD
 • certyfikat NR 4, specjalistyczne szkolenie na temat: "Zastosowanie bromku metylu i innych fumigantów do odkażania gleby w szklarniach" 19.11.2002r. Skierniewice, PSP DDD
 • certyfikat uczestnictwa w Warsztatach Dezynfekcyjnych - 25 -27.11.2002r. Wilga, org. "Trojszyk" prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz,
 • certyfikat Nr 6, seminarium " Kwarantannowe szkodniki magazynowe" zorganizowane przez Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa , Centralne Laboratorium w Toruniu 19.02.2003r. PSP DDD
 • certyfikat TÜV Rheinland Group Nr AZJ/-2004-III-C00499 uczestnictwa w sesji szkoleniowej na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w ramach Podyplomowego Studium Zwalczania Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym oraz zdania 20 marca 2004 r. egzaminu Przeprowadzonego przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. z zakresu: PEST CONTROL
 • certyfikat TÜV Rheinland Group Nr AZJ/-2004-III-C00522 uczestnictwa w sesji szkoleniowej na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w ramach Podyplomowego Studium Zwalczania Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym oraz zdania 20 marca 2004 r. egzaminu Przeprowadzonego przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. z zakresu: SYSTEM HACCP
 • certyfikat ukończenia II semestralnego Studium z zakresu Zwalczania Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym – Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2003/2004 r.
 • certyfikat Nr 8, seminarium ”Rola DDD w zapewnieniu bezpiecznej żywności” Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, PSP DDD, 30.03.2004 r.
 • certyfikat Nr WET/2004/I-7 ukończenia 1-semestralnego studium w zakresie „SPECJALISTA SYSTEMU HACCP” Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego, Olsztyn 27.09.2004 r.
 • certyfikat PersCert TÜV Nr 24479 zdania egzaminu 26.09.2004 w Olsztynie na tytuł „PEŁNOMOCNIK SYSTEMU HACCP” TÜV Rheinland Group, Kolonia,11.10.2004 r.
 • świadectwo Nr 75 uczestnictwa w seminarium nt. „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych” PSP DDD członek CEPA, Warszawa 8.11.2004 r.
 • zaświadczenie Nr 6 o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym i stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji - PSP DDD członek CEPA, Skierniewice 15-17.11.2004 r.
 • Świadectwo uczestwa w seminarium nt. "DDD w systemach jakości zapeniających bezpieczną żywność" PSP DDD członek CEPA, Warszawa 8.12.2004 r.
 • Certyfikat nr 102 - ukończenia szkolenia II stopnia z zakresu deratyzacji, PSP DDD członek CEPA, Warszawa 23.02.2005 r.
 felis dezynsekcja deratyzacja

Oferta wykonywanych usług:

 

 • zwalczanie wszelkich szkodliwych i uciążliwych insektów - wszystkie metody w tym likwidacja os i szerszeni, odkomarzanie terenów otwartych,
 • odkażanie i likwidacja przykrych zapachów,
 • zwalczanie gryzoni,
 • ochrona przed szkodnikami zakładów przetwórstwa spożywczego i magazynów żywnościowych w systemie monitoringu zgodnie z systemem AIB i HACCP,
 • opracowywanie i wdrażanie programów ochrony przed szkodnikami w obiektach handlowych, hurtowniach i w zakładach produkcyjnych - GMP, GHP, HACCP,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami służb sanitarnych.

Zakład jest ubezpieczony "O.C. zawodowe"