MATUSIAK JÓZEF 

 

 

 

Zakład Specjalistyczny Dezynsekcji,

Dezynfekcji, Deratyzacji

99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 3

 

Tel./fax. (+48 24) 254-50-07

 

 tel. kom.0 601 957 108

 

e-mail: jozmat@tlen.pl

 

e-mail: jozmat@poczta.onet.pl

 

www.zwalczanieszkodnikow.kutno.pl

 

ZAKŁAD JEST CZŁONKIEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW

DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI  WARSZAWA UL POWĄZKOWSKA

UKOŃCZONE SZKOLENIA

 

> DYPLOM UZYSKANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO – TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

            KIERUNEK -  SPECJALISTA DEZYNFEKCJI DEZYNSEKCJI i DERATYZAJI

            w Niepublicznym Policealnym Studium Ochrony Środowiska Towarzystwa Oświatowego Warszawa 2004r.

>  ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kresu – PODSTAWY BHP I P.POŻ. DLA PRACODAWCÓW

>  ZAŚWIADCZENIE nr 15047 ukończeniu kursu – DEZYNSEKCJI-DEZYNFEKCJI- DERATYZACJI

 w  Z.D.Z. Warszawa 1988r.

>  ŚWIADECTWO – wykonywanie zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin

>  ŚWIADECTWO – dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności dla ludzi ukończony

>  ŚWIADECTWO ukończenia kursu  bezpiecznego stosowania preparatu DELICJA GASTOXIN

>  ŚWIADECTWO– kurs podstawowy z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i  deratyzacji            

>  ZAŚWIADCZENIE - ukończenia kursu „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP       

>  CERTYFIKAT -  ukończenia kursu II stopnia z zakresu dezynfekcji

>   CERTYFIKAT– ukończenia specjalistycznego szkolenia w zakresie biologii, znaczenia epidemiologicznego  oraz zwalczanie stawonogów krwiopijnych 

>   CERTYFIKAT - ukończeni szkolenia w zakresie wdrażania systemu HACCP  z uwzględnieniem zagadnień DDD

>  CERTYFIKAT – Warsztaty Deratyzacyjne – program szkolenia: zwalczani gryzoni, szkodliwych

>  CERTYFIKAT – Rola zakładów DDD w zagrożeniach epizootycznych - pryszczyca ptaków, kretów

>  CERTYFIKAT – Problem szkodników w zakładach przemysłu spożywczego w magazynach i w supermarketach 

>  CERTYFIKAT – „Program Zwalczania Szkodników”, „IPM – Integrowane Zwalczanie Szkodników”

>  CERTYFIKAT – „Szkodniki biegające i ich zwalczanie”

>  CERTYFIKAT – „Dezynfekcja wody”

>  CERTYFIKAT – „Warsztaty Dezynfekcji i Deratyzacji - GMP”

>  ŚWIADECTWO  – „Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin na podstawie art. 26 ust.1.art. 35  ust. 2”

>  ZAŚWIADCZENIE  -  Seminariun LRQA z zakresu Systemów Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa i Higieny w Przemyśle Spożywczym.

>  CERTYFIKAT – „Integrowane metody zwalczania szkodników sanitarnych (IPM) jako wymóg systemu jakości HCCP”

> ŚWIADECTWO  - Seminarium   „Profesjonalna ochrona przed ptakami w teorii i praktyce. Kurs I i II”  

>  CERTYFIKAT – Zwalczanie Szkodników Sanitarnych  w Świetle Integracji z Unią Europejską

>  CERTYFIKAT – Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów

>  CERTYFIKAT – VENTURIA – „Zwalczanie Szkodników w Małych Przedsiębiorstwach Spożywczych Wdrażających System HACCP”    „Dezynfekcja w Zakładach Przemysłu Spożywczego oraz Budynkach Inwentarskich”          

>  CERTYFIKAT – uczestnictwo w sympozjum szkoleniowym  „Wymogi sanitarne w przemyśle  paszowym z uwzględnieniem dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”

>  ŚWIADECTWO –  uczestnictwa w seminarium nt. „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych”

>  VENTURIA – zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu: 1. „Integrowane Metody zwalczania szkodników” 2. „Zwalczanie chorób zakaźnych (wirus ptasiej grypy)

>  ZAŚWIADCZENIE– szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”

>  ZAŚWIADCZENIE– „Szkolenie dla audytorów Wewnętrznych System ISO 9001/2000, system HACCP

>  CERTFIKAT – „Nowoczesne metody zwalczania szkodników. A standardy BRC/IFS”

>  CERTYIKAT – „Preparaty i urządzenia w nowoczesnej ochronie przed szkodnikami”

 

 zwalczanie szkodnikow kutno

Oferta wykonywanych usług:

 

 • kompleksowa obsługa budynków użyteczności publicznej, obiektów inwentarskich, gastronomicznych,

 • opracowywanie programów zwalczania szkodników sanitarnych,

 • "IPM - Integrowane Zwalczanie Szkodników",

 • monitorowanie obiektów,

 • prowadzenie dokumentacji,

 • książka zabiegów,

 • protokoły powykonawcze.

 • pomoc przy wdrażaniu systemu HACCP

 • opracowywanie i wdrażanie programów zwalczania szkodników - zgodnie z system AIB dla potrzeb HACCP

 • sprzątanie strychów i innych pomieszczeń nieużytkowych (odchody po gryzoniach, ptakach itp.)

 • dystrybucja urządzeń do zwalczania i monitoringu szkodników