dedede

 

Wiśniewski Pest Control

 

41-310 Dąbrowa Górnicza

ul. Jaworowa 2

kom. 509 257 052

 

tel.  32 49 44 604

fax. 32 49 44 660 

biuro@dedede.pl

 

www.dedede.pl 

 

Pełna oferta usług:

                                                                                                             

Wiśniewski Pest Control – Centrum Usług Sanitarnych

Wdrażamy zabezpieczenia przed szkodnikami w oparciu o dobre praktyki:

-GMP – Good Manufacturing Practice -GHP – Good Hygiene Practice -GAP – Good Agricultural Practices

oraz systemy jakości:

HACCP – Hazard and Analysis and Critical Control Point EUREPGAP IFS – International Food Standard BRC – British Retail Consorcium AIB International

Zapewniamy kompleksową ochronę sanitarną obiektów oraz bezpłatne audyty zerowe. Naszym atutem są zawsze aktualne informację dotyczące wymagań systemowych stawiane przez audytorów.

Jesteśmy producentem mat dezynfekcyjnych – www.matydezynfekcyjne.eu

Usługi:

Monitoring szkodników Dezynsekcja Deratyzacja, Fumigacja, również fumigacja eksportowa wg. ISPM15 Mycie i dezynfekcja środków transportu Dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji Dezynfekcja zbiorników na wodę pitną Ozonowanie Zabezpieczenia przed ptakami Sprzątanie stropodachów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwalifikacje zawodowe:

 

1. Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w produkcji i obrocie żywności oraz pasz, Warszawa 14.11.2005r.

2. Zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów DDD. Ratownictwo medyczne, Warszawa 21.09.2006r.

3. Kurs podstawowy dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, Warszawa 27.09.2006r.

4. Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, Warszawa 16.10.2006r.

5. Nowoczesne metody zwalczania szkodników o znaczeniu sanitarnym. Standard amerykański NPMA, AIB, IFS/BRC, 22.23.10.2006r.

6. Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji, od 15.11.2006r.

7. Dobra praktika deratyzacji-poziom wyższy, 26-28.03.2007r.

8. Dobra praktika deratyzacji-poziom wyższy, 23-25.04.2007r.

9. Stosowanie zamienników bromku metylu. Fosforowodów z generatora i fosforowodór z butli. Szczecin 1.06.2007r.

10. Nowoczesne metody zwalczania szkodników, a standardy BRC/IFS, Włocłąwek 15.06.2007r.

11. EUREPGAP-Produkcja pierwotna ISO 22000, Włocławek 15.06.2007r.

12. Zwalczanie organizmów szkodliwych w mieszkaniach, domach, hotelach, i innych obiektach użyteczności publicznej, Borki 19-21.11.2007r.

13. Metody zwalczania organizmów szkodliwych o znaczeniu sanitarnym: aktualne problemy, Borki 23-25.03.2009r.

14. Systemy zabezpieczenia zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami, Borki 14-16.09.2009r.

15. Ukończenie Studiów Podyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 15.02.2010r.

16. DDD and ZUP 10. Pula 23-26.03.2010r.

17. Ochrona zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z wymogami IFS/BRC wersja 6.0 Włocławek21.04.2012r.

18. NATO Ncage Code, Warszawa 24.06.2013r.

19. Kompleksowe zwalczanie komarów 1.07.2013r. SGGW Warszawa

20. Profilaktyka i zwalczanie szkodników według międzynarodowych standardów BRC, AIB, IFS, TESCO, Włocławek 30.12.2013r.

21. Zrównoważone stosowanie produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania gryzoni

22. Zwalczanie karaczanów metodą żelowania. Rzeszów 11.03.2014r.

23. Zabezpieczenia DDD z perspektywy auditora. Ochrona zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z wymaganiami systemu IFS/BRC (aktualne wersje), Włocławek 7.03.2015r.