FHU "EVANDER"  Ewa Niewęgłowska - Kolasińska

05-800 Pruszków, ul. Stanisława 19

tel. (+48 22) 728 69 37

fax. (+48 22) 728 69 37

 tel. kom.0 501 21 88 67

e-mail. ak-evander@wp.pl evander@evander.com.pl

www: www.evander.com.pl

 

Kwalifikacje zawodowe:

 • Świadectwo ukończenia kursu podstawowego DDD
 • Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu deratyzacji;
 • Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynsekcji;
 • Zaświadczenie ukończenia kursu „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP”, 25-26 październik 1999 r., Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy;
 • Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie biologii, znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania stawonogów krwiopijnych, 10 kwietnia 2000 r., Lublin;
 • Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat „Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) – Koncepcja i Zasady Systemu; Ośrodek Badania Jakości Wyrobów „ZETOM” Sp. z o.o. Warszawa, 10-05-2000;
 • Certyfikat uczestnictwa w „Warsztatach Deratyzacyjnych”, Wycześniak, 3-6 luty 2001
 • Certyfikat uczestnictwa w „Warsztatach Entomologicznych”, Wycześniak, 3-6 marca 2001 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w sympozjum na temat: „Rola Zakładów DDD w zagrożeniach epizootycznych – pryszczyca, PS PDDD, 25-04-2001;
 • Świadectwo z zakresu znajomości biologii, szkodliwości i metod zwalczania myszy domowej, SGGW Katedra Entomologii Stosowanej, Warszawa 28-05-2001;
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat „Problem szkodników w zakładach przemysłu spożywczego, w magazynach i w supermarketach”, Wycześniak 20-22 czerwca 2001 r.;
 • Certyfikat ukończenia szkolenia stosowania preparatów produkowanych przez „Dow AgroSciences Polska „ Sp. z o.o., Warszawa 25-06-2001 r.;
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „Program Zwalczania Szkodników”, „IPM- Integrowane Zwalczanie Szkodników”, Wycześniak, 17-19 października 2001 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „Szkodniki biegające i ich zwalczanie”, Wycześniak, 10-12 grudnia 2001 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat: „Wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin oraz nabywanie i stosowanie środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi”; Skierniewice, 26-28 luty 2002r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „HACCP a deratyzacja, Integrowane metody zwalczania gryzoni, Deratyzacyjne wyzwania”; Wycześniak, 18-20 marca 2002 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – „Metody zamgławiania”; Skierniewice, 05 czerwca 2002 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „Dezynsekcja i deratyzacja”;Soczewka, 20-22 czerwca 2000r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – środki ochrony sanitarnej produkcji firmy MULTITECNO (Włochy); 27 sierpnia 2002 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w seminarium na temat: „Systemy Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwo i Higiena w Przemyśle Spożywczym”;
 • Lloyd’s Register Quality Assurance, Poznań 14-15 października 2002 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „Aktualne problemy DDD”; Wilga, 21-23 października 2002 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w seminarium „Profesjonalna ochrona przed ptakami. Kurs I i II”; organizatorzy – AGRO-TRADE Sp. z o.o. i angielska firma NETWORK; Poznań 06-08 stycznia 2003 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium „Kwarantannowe Szkodniki Magazynowe”; organizator PSPDDD; Toruń 19-02-2003 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach „Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z systemami HACCP”; Wilga 27 lutego do 01 marca 2003 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w I-szej Międzynarodowej Konferencji PEST CONTROL n.t. „Zwalczanie szkodników sanitarnych w przepisach polskich i Unii Europejskiej”; organizator TŰV Akademia Polska Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie; Warszawa 01-04-2003 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu II stopnia z zakresu dezynfekcji; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Skierniewice 01 października 2003 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu II stopnia z zakresu dezynsekcji; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Skierniewice 08-10 grudnia 2003 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Konferencji nt. „Rola i znaczenie DDD w systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym – ‘Od pola do stołu konsumenta’”; Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach; Puławy, 20 lutego 2004 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Konferencji nt. „Zwalczania Szkodników Sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Warszawa, 26 luty 2004 r.
 • Certyfikat Nr AZJ/-2004-III-C00525 TÜV Rheinland Group; Podyplomowe Studium Zwalczania Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym – System HACCP; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 20 marca 2004 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w sympozjum nt. „Rola DDD w zapewnieniu bezpiecznej żywności”; Instytut Żywności i Żywienia; Warszawa, 30 marca 2004 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium nt. „Biologia oraz zwalczanie meszek i komarów”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Łódź, 15 kwietnia 2004 r.
 • Certyfikat Nr AZJ/-2004-V-C00669 TÜV Rheinland Group; Podyplomowe Studium Zwalczania Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym – PEST CONTROL; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 22 maja 2004 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w seminarium nt. „DDD w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji; Warszawa, 08-12-2004 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt. „Szkodliwość ptaków i nietoperzy w obiektach”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji; Warszawa, 11-02-2005 r.
 • Świadectwo Nr 022 nadania tytułu SPECJALISTY w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji; świadectwo jest potwierdzeniem uzyskania najwyższych kwalifikacji zawodowych w zakresie ddd; Warszawa, 15-03-2005r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Szkole Letniej DDD na temat: „Nowoczesne metody ochrony obiektów przed szkodnikami”, Borki, 06-08 czerwca 2005 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt. „Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji; Warszawa, 13-10-2005 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Warszawa, 16 marca 2006 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Warszawa, 31 marca 2006 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Produkty biobójcze – działanie, toksyczność i zagrożenia”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Warszawa, 19 kwietnia 2006 r.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu w zakresie: AUDYTOR WEWNĘTRZNY. Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Warszawie; Warszawa, 29-31 maja 2006 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla użytkowników i fumigatorów w zakresie ochrony obiektów przed szkodnikami magazynowymi bez użycia bromku metylu – IPM, kontaktowe środki ochrony roślin, zamgławianie, ogrzewanie. Krajowy Zespół Koordynacyjny ds. Projektu GEF; Warszawa – Dębe, 04-08 września 2006 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Zagrożenia wynikające ze stosowania preparatów ddd. Ratownictwo medyczne”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Warszawa, 21 września 2006 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Czyszczenie i dezynfekcja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”; Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Warszawa, 16 października 2006 r.
 • Zaświadczenie Nr 94 o ukończeniu szkolenia zakończonego egzaminem państwowym w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym oraz stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Warszawa, 12-14 lutego 2007 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. „Komary, meszki i kuczmany – zagrożenia i zwalczanie” Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD; Kazimierz Dolny, 08-09 maja 2007 r.
 

Oferta wykonywanych usług:

Ochrona obiektów przed szkodnikami, programy profilaktyki i zwalczania szkodników, wdrażanie programów, monitoring, opieka sanitarna w instytucjach i przedsiębiorstwach (sklepach, restauracjach, stołówkach, piekarniach, cukierniach, mleczarniach, zakładach przetwórstwa mięsnego, owocowo-warzywnego, magazynach logistycznych, hotelach, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, biurach, szkołach itp.), ochrona terenów zielonych przed fruwającymi owadami kłującymi (komary, meszki kuczmany, osy, szerszenie), gryzoniami (myszy, szczury, krety, nornice, karczowniki) oraz wszelkiego typu innymi szkodnikami (mrówki leśne, mrówki faraona, pchły, pluskwy, karaczany, mkliki, rybiki cukrowe, pająki i szereg innych).