INS-TUR DDD

 

Zakład Specjalistyczny D.D.D. "INS-TUR"

 

62-700 Turek

 

ul. Kaliska 69A

 

tel. 63/ 289 12 34

 

fax. 63/ 289 12 34

 

tel. kom. 0 608 620 769; 0 601 818 241

 

e-mail. INS-TUR@turek.lm.pl

 

www.ins-tur.pl

 

Kwalifikacje firmy INS-TUR

 

 • 27-04-2010 Preparaty i urządzenia w nowoczesnej ochronie przed szkodnikami
 • 28-01-2010 Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami
 • 14-03-2009 Systemy Jakości w Produkcji i Dystrybucji Bezpiecznej Żywności. Regulacje Prawne
 • 18-10-2007 Tytuł specjalisty w zakresie dezynfekcji dezynsekcji i deratyzacji
 • 17-01-2007 Audytor wewnętrzny
 • 29-03-2006 Szkolenie w zakresie audytowania systemów ISO 9001:2000 i HACCP wg. Codex Alimentarius
 • 18-12-2005 Uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów odkażania i zwalczania szkodników w zakładach o wymaganiach weterynaryjnych
 • 13-10-2005 Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków
 • 17-09-2005 Podyplomowe Studium Zwalczania Szkodników w Przemyśle Spożywczym
 • 17-09-2005 Sesja szkoleniowa z zakresu PEST-CONTROL
 • 12-01-2005 DERATYZACJA - szkolenie II stopnia
 • 08-12-2005 D.D.D. w systemach jakości zapewniających bezpieczną żywność
 • 24-11-2004 DEZYNFEKCJA - szkolenie II stopnia
 • 08-11-2004 D.D.D. w zagrożeniach bioterrorystycznych
 • 27-10-2004 DEZYNSEKCJA - szkolenie II stopnia
 • 20-10-2004 Integrowane metody ochrony przechowywanych produktów przed szkodnikami - IPM. Zamienniki Bromku Metylu
 • 12-03-2004 SPECJALISTA SYSTEMU HACCP
 • 03-03-2004 Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP
 • 26-02-2004 Zwalczanie szkodników sanitarnych w świetle integracji z Unią Europejską
 • 20-02-2004 Rola i znaczenie D.D.D. w systemach zapewnienia bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym "od pola do stołu konsumenta"
 • 16-11-2003 Szkodniki drewna wyrobionego i ich zwalczanie. Integrowane metody zwalczania szkodników w pomieszczeniach muzealnych
 • 05-11-2003 Międzynarodowa wymiana doświadczeń nt. PEST-CONTROL w przemyśle spożywczym
 • 18-10-2003 Ochrona obiektów zakładów spożywczych przemysłu spożywczego przed szkodnikami.
 • 08-10-2003 Kurs podstawowy z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji
 • 20-05-2003 Ochrona obiektów lecznictwa przed szkodnikami
 • 01-03-2003 Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z wymogami systemu HACCP
 • 22-06-2002 Dezynsekcja i Deratyzacja
 • 19-06-2002 Specjalistyczne seminarium na temat stosowania środków wytwarzających fosforowodór
 • 09-04-2002 D.D.D. w ochronie zdrowia publicznego
 • 28-02-2002 Szkolenie dla wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin oraz nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczanych do b. toksycznych
 • 20-02-2003 Warsztaty deratyzacyjne
 • 22-06-2001 Problem szkodników w zakladach przemysłu spożywczego, magazynach i w supermarketach
 • 30-05-1996 Szkolenie w zakreśie preparatów zawierających dichlorfos
 • 01-08-1996 Szkolenie w zakresie przeprowadzania zabiegów DDD
 

Oferta wykonywanych usług:

 

 • Profilaktyka zabezpieczenia zakładów przed szkodnikami.
 • Opracowanie, wdrażanie i realizacja programów zwalczania szkodników zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz systemami GMP, HACCP.
 • Stała opieka sanitarna w ramach programu zabezpieczenia zakładów
 • Zwalczanie szkodników, dezynsekcja i deratyzacja, w zakładach przemysłu spożywczego, mleczarskiego, mięsnego, magazynach, obiektach inwentarskich, obiektach użyteczności publicznej.
 • Pełen zakres zabiegów Dezynfekcji, Dezynsekcji, Deratyzacji i Dezodoryzacji, w tym również zwalczanie szkodników w magazynach i elewatorach zbożowych.